Soudní dvůr EU nyní v plném rozsahu zamítl žalobu Maďarska, které označilo odepření vstupu prezidentovi na slovenské území za porušení evropské legislativy o volném pohybu osob. Hlava státu však má podle soudu zvláštní status a s tím spojená určitá omezení.

„Okolnost, že občan unie vykonává funkci hlavy státu, může odůvodnit omezení výkonu práva pohybu na základě mezinárodního práva,“ uvedl tribunál ve svém prohlášení.

Sólymom se 21. srpna 2009 chtěl zúčastnit odhalení sochy krále sv. Štěpána ve slovenském městě Komárno. Slovenská vláda a bezpečnostní rada státu označila jeho přítomnost na slovenském území za nežádoucí, protože návštěva se měla uskutečnit v den výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Invaze se zúčastnily také maďarské jednotky.

Sólyom se dostal pouze do poloviny hraničního mostu mezi slovenským Komárnem a maďarským Komáromem. Zde se otočil a vrátil se na maďarské území.