Mezinárodní výbor pro monitorování technologií asistované reprodukce (Icmart) uvedl, že závěr založil na statistikách do roku 2008 a odhadech za další více než tři roky, z nichž ještě nejsou k dispozici přesná čísla. Delegáti konference to označili za „významný milník“.

„Technologie asistované reprodukce je vysoce úspěšná. Vznikly milióny rodin, čímž byla omezena zátěž, kterou představuje neplodnost. Ta technologie se v průběhu let velmi zlepšila a vedla ke zvýšení porodnosti,“ prohlásil předseda Icmart David Adamson.

Výbor uvedl, že každoročně podstoupí léčbu asi 1,5 miliónu žen, což vede k narození 350 000 dětí.

Úspěšnost léčby (podle statistik pro rok 2008)
33,1% pro ženy do věku 35 let
27,2% pro ženy ve věku 35 - 37 let
19,3% pro ženy ve věku 38 - 39 let
12,5 % pro ženy ve věku 40 - 42 let