Konzervativní vůdce Dolní sněmovny George Young dnes řekl, že chce celou záležitost vyšetřit, protože zatím byla zveřejněna "jen jedna část celého příběhu". Je nezbytné, aby byla prezentována i druhá strana příběhu "v zájmu přátel a rodiny". "Chtěl bych podniknout příslušná šetření,... abychom věděli, co se přesně stalo," uvedl Young, který byl poslancem už v době, kdy byl parlamentu i Mawby.

Mawby, krycím jménem Laval, byl poprvé kontaktován v listopadu roku 1960 na recepci československé ambasády. Od roku 1961 se už s československými agenty scházel pravidelně.

V příslušných složkách se uvádí, že byl vybrán pro spolupráci na základě toho, že měl zálibu v hazardu, a byl tedy snadno korumpovatelný. "Svůj volný čas tráví v barech... a také má velmi rád hazardní hry," uvádí se podle BBC v jednom záznamu. "Když hraje ruletu nebo jiné hry, je ochoten přijmout peněžní 'půjčku', čehož jsme dvakrát využili," uvádí se v několikasetstránkovém svazku.

Čeští agenti poslance zpracovávali pomalu. Nejdřív se bavili o politických či odborářských záležitostech "omezeného významu", ale později měla být "kvalita informací" zlepšena tím, že se Mawby zaměří na vynášení dokumentů z parlamentu.

Mawby dodal plánek sněmovny

Mawby tak časem dodával podrobnosti o jednotlivých konzervativních poslancích. "Mawby rovněž slíbil plnit úkoly jako vznášet v parlamentu dotazy podle našich potřeb," uvedl už v roce 1962 český agent.

Mawby podle BBC neměl přístup k tajným informacím jako někteří další poslanci a informace, které poskytoval, byly často "politické klepy", například o pletichaření ve vedení Konzervativní strany.

Pověřený agent v roce 1965 Mawbyho rovněž požádal o informace týkající se kanceláře ministerského předsedy v Dolní sněmovně a o příslušný plánek. Za to měl politik dostat 100 liber. Mawby náčrtek skutečně poskytl včetně podrobností o ostraze objektu. Není jasné, jak chtělo Československo tyto informace využít, ale podle BBC je možné, že vyzvědači tam chtěli rozmístit štěnice.

Jako ministr chtěl více

Politik zpočátku dostával zaplaceno jednorázově 100 liber. Když se v polovině šedesátých let stal nakrátko ministrem, československá tajná služba byla znepokojena, protože to znamenalo zvýšení odměn na 2000 liber ročně.

Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by o Mawbyho aktivitách věděla britská tajná služba MI5. Ta je i nyní odmítá komentovat. Mawby nebyl typickým konzervativcem, byl to odborář, který pocházel z dělnické třídy. Původně pracoval jako elektrikář. Členem dolní komory britského parlamentu byl do roku 1990, kdy zemřel.

Mawby nebyl jediný

Z knihy o dějinách MI5, která vyšla v roce 2009, vyplynulo, že StB měla v 60. letech dva agenty mezi labouristickými poslanci. Byl jím i John Stonehouse, jenž byl v labouristické vládě Harolda Wilsona náměstkem ministra letectví i ministrem pošt a telekomunikací.