Institut už počátkem týdne oznámil, že válek ve světě v loňském roce ubylo. „Zlepšení vztahů mezi státy a větší zdrženlivost k válečnému řešení jsou výrazné, zvláště v Africe. Konfliktů výrazně ubylo,“ citovala agentura Reuters australského podnikatele Stevea Killelea, zakladatele indexu. [celá zpráva]

Výzkumníci pátým rokem po sobě poměřovali 23 oblastí veřejného života vážících se k bezpečnosti obecně. Například si všímají stavů bezpečnostních sil, statistik o násilných činech, politické stability, vztahů se sousedními zeměmi, výdajů na zbrojení i vnímání míry kriminality obyvateli.

Česká republika z měření vyšla jako 13. nejbezpečnější na světě. Ve většině kategorií získala nejlepší známky, hodnocení jí sráží zejména průměrně obodovaný stav policejních sborů a bezpečnostních sil obecně (známka 3), velké množství vězňů, organizovaný zločin a násilná zločinnost, vojenské kapacity (všechno známka 2) a účast na bojových misích za hranicemi (známka 2,5). Celková průměrná známka pro ČR byla 1,396.

Vyjma Rakouska si Česko vedlo lépe než její sousedé. Nejblíže za ním se letos ocitlo Německo (15. místo), následované Polskem na 24. a Slovenskem na 26. příčce.

Nejmírumilovnější byl loni, stejně jako dříve, Island, následovaný Novým Zélandem a Dánskem, které obsadily společně druhé místo. Jako čtvrtá se umístila Kanada, jako páté Japonsko. Spojené státy jsou na 88. místě. Za nejnebezpečnější shledali výzkumníci Somálsko, jež tak skončilo na poslední, 158. příčce.

Pořadí zemí podle jejich mírumilovnosti
1. Island
2. Dánsko, Nový Zéland
4. Kanada
5. Japonsko
6. Rakousko
7. Irsko
8. Slovinsko
9. Finsko
10. Švýcarsko
11. Belgie
12. Katar
13. Česká republika
14. Švédsko
15. Německo
16. Portugalsko
17. Maďarsko
18. Norsko
19. Bhútán
20. Malajsie
...
22. Austrálie
24. Polsko
26. Slovensko
29. Velká Británie
35. Chorvatsko
38. Itálie
39. Bulharsko
40. Francie
87. Rovníková Guinea
88. USA
89. Čína
...
155. Irák
156. Súdán
157. Afghánistán
158. Somálsko
               zdroj: GPI