Benedikt XVI. zahájil velikonoční slavnosti v Lateránské bazilice tradičním mytím nohou 12 kněží, což vychází z biblického příběhu o Ježíši. Ve svém kázání papež přitom pranýřoval pýchu jako "vlastní podstatu hříchu".

Věřící u římského Colossea lemují cestu, kterou šel papež.

Věřící u římského Colossea lemují cestu, kterou šel papež.

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Večerní působivá ceremonie u římského Colossea se konala za svitu svíček. Jako obvykle jí přihlížely tisíce věřících, poutníků i turistů.

Papež Benedikt XVI. se modlí před křížovou cestu.

Papež Benedikt XVI. se modlí před křížovou cestu.

FOTO: ČTK/AP

Papež byl oděn do bílé a červené róby symbolizující Kristovu krev prolitou během ukřižování.

Utrpení Ježíše a rodina

Oslavy Velikonoc, jednoho ze dvou hlavních křesťanských svátků, vyvrcholí v neděli na Boží hod velikonoční slavnostní bohoslužbou za přítomnosti tisíců věřících na náměstí před bazilikou svatého Petra. V poledne pak pronese slavnostní požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi).

Papež Benedikt XVI. nese kříž.

Papež Benedikt XVI. nese kříž.

FOTO: Giampiero Sposito , Reuters

Na Velký pátek katolická církev mše neslouží, na připomínku Kristova utrpení se však v kostelích konají zvláštní večerní obřady. Zpívá se bez doprovodu varhan a zvony mlčí.

Papež si ve svém zamyšlení vybral téma rodiny. Úvahy předčítané během procesí sepsali italští manželé, kteří jsou spolu asi 60 let. V závěrečném poselství papež řekl, že zkušenost utrpení formuje i rodinu. Poukázal na neporozumění mezi lidmi, na obavy o budoucnost dětí, na nemoci a strádání různé povahy.

Papež Benedikt XVI. zdraví věřící na závěr křížové cesty.

Papež Benedikt XVI. zdraví věřící na závěr křížové cesty.

FOTO: Giampiero Sposito , Reuters

"V naší době je navíc situace mnoha rodin ztížena nejistotou ohledně práce a dalšími negativními důsledky hospodářské krize," dodala hlava římskokatolické církve s narážkou na aktuální ekonomickou situaci.