Na možnost vysoké pokuty upozornila slovenská média po Novém roce. Teprve poté zareagovalo ministerstvo a příslušné ustanovení z návrhu stáhlo.

„Moc mě mrzí, že novela zákona o přestupcích doposud obsahovala ustanovení, které přísněji postihovalo verbální delikty vůči veřejným činitelům,“ uvedl Lipšic, který potvrdil, že sporné ustanovení bude z návrhu novely zákona o přestupcích vypuštěno.

Podle ministra má ve svobodné společnosti každý právo říct to, co uzná za vhodné. „Může to být něco zraňující, někdy i vulgární, co mě netěší, ale je to tak,“ dodal Lipšic.

Hlavním cílem novely je zabezpečit beztrestnost oznamovatele přestupku, aby bylo možné odhalovat korupci.