KSS měla porušit zákon prohlášením na své webové stránce, v němž tvrdí, že kolektivní vina ani zločiny komunismu neexistují. "Tak, jak neexistuje kolektivní vina, tak neexistují ani žádné zločiny komunismu," uvedla KSS ve svém prohlášení.

Předseda KSS Jozef Hrdlička vyjádřil přesvědčení, že zločiny komunismu jako systému nejsou. „Vždy byli aktéry lidé, kteří se dopustili chyb, a ty možno postihovat,“ uvedl.

Ústřední tajemník KSS Jozef Artim Právu řekl, že vyšetřování je součástí kampaně před březnovými předčasnými volbami. „To je stejné, jako kdybychom obvinili všechny příslušníky wehrmachtu, kteří bojovali ve druhé světové válce. My nepopíráme, že byla střelba na hranicích a že byli lidi v Jáchymově, ale my za to neodpovídáme,“ uvedl Artim. 

O konkrétních událostech zmínka nebyla

Případ prověřuje generální prokuratura. Prokáže-li se protizákonné jednání,  generální prokurátor by mohl u soudu podat návrh na rozpuštění strany. Podle právníka Petra Wilflinga ale nemá podnět na KSS šanci na úspěch, protože ustanovení zákona se týká konkrétních zločinů komunismu. Pokud by někdo popíral konkrétní historické události, jako například pronásledování lidí nebo jejich odvlečení do gulagů, bylo by to podle Wilflinga trestné.  

KSS je na Slovensku okrajovou stranou. Od roku 1989 dokázali komunisté vstoupit do parlamentu pouze v roce 2002. Dnes se jejich preference pohybují hluboko pod pěti procenty, kterých je třeba pro vstup do sněmovny.