Orly lze podle polských pozorovatelů občas spatřit létat nad starými bukovými lesy pokrývajícími lokalitu nad vodní elektrárnou v obci Jagniatków (bývalý Agnetendorf).

„Orly skalní si však lze lehce splést s příbuznými ptačími druhy třeba velkými káňaty,“ píše polský portál. Ornitologové z české správy Krkonošského národního parku zmiňují občasný průnik vzácných ptáků do oblasti Labského dolu. Česká strana Krkonoš ovšem plachému tvorovi neposkytuje dostatečný klid pro trvalé hnízdiště.

Orli, kteří jsou schopní ulovit i poměrně velká zvířata včetně srny, navštěvují českou část národního parku za účelem lovu. Turisté mohou mít zprvu dojem přeletu malého letadla. Člověk se útoku orla nemusí obávat. Orly skalní v Polsku středověcí sokolníci hojně využívali dokonce k lovu vlků, což doposud přetrvává v Mongolsku.

Orli skalní obývali Krkonoše, odkud zmizeli v důsledku stále intenzivnějšího turistického a hospodářského využívání hor, do roku 1864.

Ochranáři jsou skoupí na slovo

Výskyt orla skalního, spatřeného v polských Krkonoších po dlouhé době letos 7. července, ovšem doposud oficiálně nepotvrdil nikdo z kompetentních pracovníků polského Karkonoskiego parku Narodowego.  Výskyt orlů skalních nezmiňuje ani žádná aktuální publikace vydávaná polským národním parkem.

„Ochranáři patrně z důvodu utajení, jemuž tato záležitost bezesporu podléhá, nechtějí o unikátním objevu zbytečně seznamovat veřejnost. A není se čemu divit. Jde o vzácný přísně chráněný živočišný druh, jemuž je potřeba zajistit ve staronovém domově konečně optimální životní podmínky a především nezbytný klid ke hnízdění. Zvědaví lidé by mohli snahu ochranářů zcela zhatit,“ uvádí polský portál. Ochraně podléhá celé teritorium do půlkilometrové vzdálenosti od orlího hnízda.

Orel skalní obývá především oblasti severní Ameriky, Afriky, Evropy a Asie, přičemž po Orlu mořském představuje největšího dravce ptačí říše žijícího v České republice, kde ho lze vzácně spatřit od ledna do května, kdy odlétá na bezpečná hnízdiště. Hnízdí do začátku října obvykle v Alpách, severní a jižní Evropě.