Tentýž vídeňský soud, který se rozhodl exekuci českých uměleckých skvostů zrušit s tím, že jde o „výsostně kulturní majetek, který není určen k prodeji“, totiž včera vyhověl odvolání Diagu Human a imunitu, kterou těmto obrazům a plastice před dvěma týdny přiznal, zase zrušil.

Právu to ve čtvrtek sdělil rakouský právní zástupce Diagu Human Eugen Salpius. „Soud vyhověl žádosti Diagu Human, který se odvolal proti vyloučení těchto děl z vykonatelnosti exekuce a obrazy a plastika tak zůstanou v Rakousku až do té doby, než odvolací soud rozhodne o celé věci,“ napsal Salpius Právu. Tento odvolací soud má především rozhodnout, zda bylo arbitrážní řízení Diagu Human s českým státem skutečně ukončeno a zda má tedy Diag Human nárok na miliardové odškodnění.

Letitý spor o odškodnění za zmaření jeho obchodů s krevní plazmou českým státem přenesl do Rakouska Diag Human letos v dubnu na základě mezinárodní tzv. newyorské úmluvy o vykonavatelnosti arbitrážních rozsudků na území jiných států.

O měsíc později vídeňský soud konstatoval, že český stát se proti arbitrážnímu rozsudku ze srpna 2008, podle kterého měla ČR Diagu Human zaplatit devět miliard korun, odvolal chybně, odškodné firmě náleží a nařídil proto exekuci majetku ČR v Rakousku. Česko se vzápětí odvolalo a žádalo pro svá umělecká díla imunitu.

Tu však získalo jen na čtrnáct dní. Salpius k tomu uvedl, že soud před dvěma týdny vyloučil umělecká díla z možné exekuce na základě intervence rakouského ministerstva zahraničních věcí, a to přesto, že Česká republika mohla už dříve o imunitu pro tato díla sama požádat.

Česká umělecká díla byla zabavena během výstavy Dynamik! ve vídeňské galerii Belveder. Do jeho depozitního skladu byla uložena a tam také zůstanou až do pravomocného ukončení sporu. Stanovisko ministerstva zdravotnictví, které má celý spor za český stát na starosti, se Právu včera nepodařilo získat.