Přeseda NVA Bart De Wever situaci přirovnal k maratonu. „Nevím, na kolikátém kilometru právě teď jsme. Vím jen, že potřebujeme průlom během léta,“ řekl.

Rekordně dlouho tak státní záležitosti nadále obstarává prozatímní kabinet, který ovšem není schopen učinit zásadní kroky ve věci nutných ústavních a dalších reforem včetně přerozdělení pravomocí a financí mezi hlavní, dost odlišné regiony země.

Z asi 10,5 miliónu obyvatel Belgie tvoří 60 procent Vlámové, kteří žijí zejména na severu. Druhou hlavní komunitou jsou francouzsky hovořící Valoni. Ti obývají jih Belgie a většinu Bruselu. Kromě těchto dvou komunit na východě žije malá německy hovořící menšina.

Většinu lidí neexistence vlády nijak zvlášť nevzrušuje. Některé průzkumy navíc naznačují, že voliči by oběma úspěšným stranám z minulých voleb, které ovšem nebyly schopny kompromisu, dali hlasy znovu, a dokonce by si strany mohly polepšit.