Druhý díl se zabývá evangelii Jana a Matouše i hodinami, ve kterých se rozhodovalo o Ježíšově smrti.

„Nyní se musíme ptát, kdo obvinil Ježíše,“ uvádí papež v knize, když zvažuje, proč ho Pilát Pontský odsoudil k smrti ukřižováním.

Ptá se také, proč svatý Jan píše, že Ježíše obvinili Židé. “Jak by mohli všichni ti lidé, kteří tam byli přítomni, volat po Ježíšově smrti?“ ptá se ještě Benedikt, protože ví, že mnozí Ježíše naopak následovali.

Podle Benedikta za smrt Ježíše mohlo jen několik vedoucích chrámu a malá skupina lidí, kteří je podporovali. Papež je přesvědčen, že označení Židé se u Jana vztahuje na chrámovou aristokracii a na to, že Ježíš se prohlásil za Krále Židů a současně porušil židovské zákony.

Židé papežovo vyjádření přivítali

Katolická církev už v roce 1965 tuto myšlenku, která stála za pronásledováním Židů, zavrhla v dokumentu Nostra Aetate. Nynější vyjádření papeže ale podle Židů je dalším velkým krokem v před.

„Je to osobní zavržení teologického pilíře antisemitismu,“ řekl viceprezident Amerického sdružení přeživších holocaustu a jejich potomků Elan Steinberg

Liga proti pomluvám papežův náhled označila ze „významný historický moment“.

Papež také vysvětluje výrok u evangelia sv. Matouše: „Jeho krev bude na nás a našich dětech". Podle Benedikta se nejedná o volání po mstě a trestu, ale o usmíření. Krev není prolitá proti někomu, ale pro všechny.