Žena pacientům ve věku 70 až 91 let podávala medikamenty, jež jim nebyly předepsány, mimo jiné i sedativa a opiáty. Její jednání bylo zdánlivě bez motivu, shledal soud.

Aino Nykoppová-Koskiová byla zároveň uznána vinnou z dalších trestných činů včetně těžkého ublížení na zdraví a krádeže. Psychiatři došli zkoumáními k závěru, že sestra plně chápala důsledky svého jednání, i když trpí osobnostní poruchou.

Vraždy se udály v různých nemocnicích, pečovatelských domech a domovech pacientů mezi lety 2004 a 2009. Nykoppová-Koskiová tvrdila, že je nevinná a pacienti zemřeli přirozeně nebo proto, že si sami vzali moc léků.

Právník odsouzené uvedl, že se proti rozsudku odvolá.