Zdánlivě primitivní chyba spočívající v nepřesné formulaci dotazu, kterým se zástupce církve v období před svatbou má třikrát ptát, zda blízcí neznají nějakou překážku v oddání partnerů, způsobila ve Velké Británii hotový poprask.

Je více než pravděpodobné, že se vyrojí velké množství lidí, kteří budou na základě tvrzení, že jejich manželství nebylo nikdy právně platné, žádat o anulování manželského svazku, aniž by museli v rámci rozvodu platit svým partnerům horentní sumy.

Nově odhalená chyba může mimo jiné znamenat i to, že pokud nebude formulace opravena, nemusel by být právoplatný ani sňatek prince Williama a Kate Middletonové, což by mohlo způsobit britské královské rodině velké komplikace.

Církevní právníci opomněli zažádat o změnu zákona

Zákon o manželství z roku 1949 jasně určuje, že tzv. "ohlášky", kterými se zástupce anglikánské církve informuje o možné komplikaci vznikajícího manželství, musí mít přesné znění stanovené v Knize základních modliteb vydané v roce 1662. Tu anglikánská církev stále používá jako základní zdroj pro mnoho svých obřadů.

Video

Tak vypadá neplatná svatba - i zde kněz použil nepatrně jinou formulku (Zdroj: Youtube)

Problém nastal až v roce 1980, kdy církev přijala novou alternativní knihu modliteb, která uváděla jinou formulaci ohlášek. Pro to však neměla oporu v zákoně a církevní právníci jaksi opomněli požádat tamější parlament o změnu zákona z roku 1949.