Návrh závěrečné zprávy obsahuje 72 konkrétních závěrů, které se týkají přímých i nepřímých příčin katastrofy. Zpráva také obsahuje sedm návrhů, jak se podobným situacím v budoucnu vyhnout.

Specialisté z Ruska, Polska a USA

Podle představitelů MAK se na přípravě zprávy podílela velká skupina civilních i vojenských specialistů z Ruska, Polska i USA.

Ve zprávě se nacházejí informace o prozkoumaných troskách z havarovaného letadla, záznamy černých skříněk z paluby letadla i řídicí věže a také hodnocení postupu posádky Tu-154 i osazenstva kontrolní věže ve Smolensku.

Šedesát dní na přípomínky

V souladu s mezinárodními dohodami bude mít polská strana 60 dní na přípravu připomínek. Později bude moci k připomínkám polské strany zaujmout stanovisko i ruská strana.

Po zapracování připomínek bude kompletní závěrečná zpráva odevzdána vyšetřovacímu výboru Generální prokuratury Ruské federace, oznámil v úterý v Moskvě Jermolov.