Strana FIDESZ v pondělí předložila do parlamentu novelu zákona o dvojím občanství, která má umožnit udělení maďarského občanství Maďarům žijícím v sousedních zemích. Podle návrhu by novela měla vstoupit v platnost v srpnu, ale uplatňovala by se až od prvního ledna 2011.

„Pokud diplomatické úsilí a standardní postupy nebudou účinné a návrh zákona bude v maďarském parlamentě schválen, slovenský parlament okamžitě přijme protiopatření. Je to vážný zásah do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, když někdo jednostranně chce přenášet státní občanství na území jiných států. Důsledky, které může tento zákon mít pro slovensko-maďarské vztahy, si nikdo nedovede ani představit,“ upozornil Fico. V dvojím občanstvím pro Maďary žijící na Slovensku spatřuje bezpečnostní riziko.

Slovenský parlament neukončí svoji činnost ani čtyři týdny před parlamentními volbami.  „Je potřebné držet Národní radu Slovenské republiky nadále ve stavu schopnosti přijmout kdykoli adekvátní zákonná opatření, které by vláda navrhla, pokud bude novela schválená v maďarském parlamentě,“ dodal premiér.

Bratislava se obrátí i na OBSE a EU

Slovensko požádá o okamžité svolání společné slovensko-maďarské komise. „Požádáme o svolání této komise do 24 hodin,“ poznamenal Fico. Pokud bude odpověď negativní, Slovensko bude iniciovat setkání na nejvyšší úrovni. Vláda se též obrátí k vysokému komisaři OBSE pro národnostní menšiny a bude informovat předsedu Evropské komise a prezidenta Evropské rady.

Slovenský premiér upozornil také na symboliku připravované novely, která nabude účinnosti 20. srpna 2010 v den svatého Štěpána. Podle Fica se tím vyšlo vstříc žádosti extrémní strany Jobbik.

Návrh zákona v maďarském parlamentu předložila strana FIDESZ. Poslanec opoziční extrémní strany Jobbik Zoltán Balczó navrhoval, aby Maďaři v rámci udělení občanství v druhé zemi dostali také volební právo. Toto ustanovení konečný návrh nezahrnuje.