Fico zdůraznil,že občané Slovenska bez ohledu na národnost by měli dokonale ovládat slovenštinu. „Je to nejen projev loajality vůči státu, ale nevyhnutelný předpoklad pro uplatnění se v reálném životě. Nemůžeme dovolit, aby se slovenský jazyk vyučoval na Slovensku jako cizí jazyk. To by zcela zpřetrhalo vztahy občanů maďarské národnosti se Slovenskou republikou. Rozbíjet Slovenskou republiku si nedáme,“ uvedl Fico.

Předseda slovenské vlády zdůraznil, že slova prezidenta Sólyoma potvrzují správnost loňského rozhodnutí slovenské vlády nevpustit maďarského prezidenta na území Slovenska.

Loni 21. srpna slovenská vláda upozornila Sólyoma, že není na Slovensku vítán. Prezident Sólyom se nakonec nezúčastnil odhalení sochy svatého Štěpána v Komárně. V polovině mostu mezi Komáromem a Komárnem, kde vede hranice mezi Slovenskem a Maďarskem, se Sólyom obrátil a na území Slovenska nevkročil. [celá zpráva]

O možnosti vyučování místního jazyka jako cizího mluvil Sólyom podle médií na nedávné návštěvě Srbska. I tam žije početná maďarská menšina v multietnické Vojvodině.

Zástupce maďarské prezidentské kanceláře Ferenc Kumin v reakci na Ficovy výroky podle ČTK prohlásil, že Sólyom považuje za žádoucí, aby etničtí Maďaři v zemích mimo Maďarsko mluvili místním státním jazykem co nejlépe. Maďarský prezident prý v Srbsku řekl, že aby děti dosáhly vysoké úrovně ve státním jazyce dané země, potřebují speciální učebnice v maďarštině. V současné době prý mají ty, které jsou určeny dětem, pro něž je státní jazyk v daném státu mateřskou řečí.