Podle Werlena je však troufalé tvrdit, že každá ze 60 zpráv popisuje samostatný přestupek. „Všechny musíme nejprve prověřit, a pokud se zjistí skutková podstata trestného činu, církev nepodá trestní oznámení a rozhodnutí ponechá na oběti,“ řekl Werlen.

Otevřenou ponechal opat odpověď na otázku, zda v případě podání žaloby bude příslušný duchovní suspendován. „Suspendování znamená, že kněz už nebude moci působit jako kněz. Je to vážný trest,“ Werlen.

Upřesnil, že pokud se duchovní k přestupku přizná ve zpovědi, zpovědník na něho nepodá trestní oznámení. „Zpovědní tajemství zůstane zachováno,“ zdůraznil Werlen s tím, že zpověď samozřejmě nezbavuje dotyčného zodpovědnosti za jeho činy.

Němci nevěří, že církev chce pravdu

Drtivá většina Němců nevěří slibům církve, že prošetří případy pedofilie a týrání a viníky potrestá. Podle průzkumu pro televizi N24 si 86 procent dotázaných myslí, že jí chybí ochota případy objasnit. Patří k nim i nositel Nobelovy ceny za literaturu Günter Grass. „Katolická církev zůstává v zajetí vlastních dogmat a slabě spolupracuje se státními vyšetřovali,“ upozornil.