Podle deníku Népszabadság do fondu mohou přispět také podniky a soukromé osoby. Peníze budou převedeny na tzv. Kulatý stůl Maďarů na Slovensku. Toto sdružení bude proplácet případné pokuty a poskytovat právní pomoc občanům postiženým jazykovým zákonem.

Jazykový zákon vyvolal napětí mezi Bratislavou a Budapeští. Vyžaduje v oficiálním styku používat slovenštinu. Pouze pokud v obci tvoří menšina přes dvacet procent obyvatel, je možné využít jazyk menšiny také při komunikaci s úřady. Nedovoluje ale používat jen jazyk menšiny.

Za porušení jazykového zákona hrozí pokuta až do výše 5000 eur (zhruba 130 tisíc Kč). Jazykový zákon se nevztahuje na český jazyk, který je na Slovensku nadále považovaný za všeobecně srozumitelný jazyk.