Cigánek a Chlebek se společně se dvěma členy Trnavské arcidiecéze Martinem Jarabicou a Petrem Mazúrem obrátili 15. prosince 2009 na Zvolenského a na všechny katolické biskupy na Slovensku s výzvou, aby se zřekli údajných bludů a heretických tvrzení.

"Toto je zásadně neslučitelné s pravou katolickou naukou o posvátném vysvěcení a z ní plynoucí posvátné moci, kterou dostává každý platně vysvěcený diakon, kněz a biskup navždy," uvedla Konference biskupů Slovenska. Porušili osmé přikázání.

Zvolenský si nejdříve pozval Cigánka a Chlebka na setkání, aby si vyjasnili názory. "Oba prohlásili, že jsou ochotni se mnou mluvit pouze v případě, že se zřeknu bludů podle jejich podmínek. Protože odmítli dialog, byl jsem nucen odevzdat jim písemné napomenutí s požadavkem, aby svou výzvu odvolali a omluvili se," uvedl Zvolenský. Cigánek a Chlebek tak neučinili, proto byli z církve exkomunikování.

Cigánek a Chlebek rovněž zpochybnili pravověrnost bývalého papeže Jana Pavla II. a žádali jeho posmrtnou exkomunikaci. "Tím zpochybnili také pravověrnost současného Svatého Otce Benedikta XVI., protože právě on dal pokyn na proces blahořečení Jana Pavla II.," uvedl arcibiskup Zvolenský.