O zastavení dopravy rozhodla Lvovská dráha Ukrajinských železnic, která o tom předem informoval slovenskou stranu. Ukrajina považuje za nepřípustnou úroveň radiace při skenování vlakových souprav přijíždějících na Slovensko. Údajně několik ukrajinských vlakvedoucích má v důsledku skenování zdravotní těžkosti.

Po vstupu Slovenska do schengenského prostoru se kontrola na slovensko-ukrajinské hranici zpřísnila. Součástí zpřísněných kontrol se stala také kontrola vlakových souprav rentgenovým zařízením.  

Slovensko tvrdí, že skener nemá negativní vliv na zdraví vlakvedoucích a navrhlo jako dočasné řešení, že na železniční nákladní dopravu mezi oběma státy použije vlastní lokomotivy se slovenskými vlakvedoucími. Ukrajina nadále žádá vypnutí skeneru.

"Při prvním měření radiace byla překročena povolená hodnota šest krát a při druhém měření až třicet krát," uvedla v prohlášení Lvovská dráha. Vlakvedoucí je podle ukrajinské strany vystaven radiaci skeneru 450 krát během roku.