Základem pro analýzu objednanou vydavatelem rádcovské příručky o britských školách byly výsledky závěrečných zkoušek více než 700 000 dívek ze státních škol mezi lety 2005 a 2007. Všech 71 286 studentek dívčích škol dopadlo u GCSE v průměru lépe, než jim bylo předpovězeno na základě testů z doby, kdy končily na prvním stupni. Oproti tomu každé páté děvče ze smíšených škol dopadlo u zkoušek hůř.

Výrazný pokrok udělaly na dívčích školách studentky, které u závěrečných testů Sats na prvním stupni skončily nejhůře. Zkoušky GCSE zvládly s průměrnou bodovým hodnocením 17, zatímco ty, které šly do smíšených škol, dosáhly v průměru pouze na deset bodů.

Co z toho vyplývá, na to se názory různí. Proti argumentu, že chlapci mohou odvádět pozornost dívek od studia a v případě jejich zájmu o spíše mužské předměty snižovat sebevědomí spolužaček, staví někteří odborníci na vzdělání názor, že zásadnější roli hrají motivovaní rodiče.

Počet státních dívčích škol v Británii od sedmdesátých let vytrvale klesá. Z více než 3,5 miliónu školáků druhého stupně navštěvuje dívčí školy jen 221 000 děvčat a 160 000 jejich mužských protějšků školy chlapecké.