Zhruba 63 procent voličů odmítlo beztrestnost konzumace marihuany. Voliči tak potvrdili dosavadní protidrogovou politiku vlády. Hlavní argument odpůrců legalizace marihuany zněl, že by schválení vedlo k jakési marihuanové turistice, protože ve Švýcarsku by bylo legální něco, co není legální v zemích Evropské unie. Tuto obavu z reakce sousedních zemí za vládu vyjadřoval její mluvčí Oswald Sigg.

V případě nepromlčitelnosti sexuálních a pornografických trestných činů spáchaných na dětech podpořilo návrh občanské iniciativy 51,9 procenta voličů, což je asi 1,2 miliónu lidí. Vláda a hlavní politické strany s výjimkou krajně pravicových vystupovala proti této iniciativě, protože tvrdila, že švýcarský trestní zákoník byl už modifikován v tom smyslu, že oběti pedofilních činů se mohou dovolávat spravedlnosti až do věku 33 let, ať už ke zločinu došlo kdykoli. Dnešní hlasování fakticky znamená, že tento limit bude zrušen.

Vládou podporovaný heroinový program nebyl pro voliče nic nového. Fakticky podávání této drogy těžkým narkomanům z rukou lékařů začalo ve Švýcarsku už před 14 lety. Podle výsledků dnešního referenda se tato praxe stává trvalou součástí švýcarské reality. Pro program se vyslovilo asi 68 procent voličů.

Švýcarsko, které si zakládá na přímé demokracii, pořádá referenda několikrát do roka. Je běžné, že vláda předkládá občanům k rozhodnutí najednou i několik problémů ovlivňujících chod země. Kromě celostátních referend se konají lidová hlasování i na úrovni kantonů či obcí.