Benedikt však neupřesnil, kdy podepíše dekret otevírající cestu k blahořečení Pia XII. "Papež dekret ještě nepodepsal, považuje za vhodné vyčkat," řekl mluvčí Vatikánu Federico Lombardi.

Benedikt v kázání uvedl, že Pius XII. se ze všech sil angažoval "na obranu pronásledovaných bez rozdílu náboženství, národnosti a politické příslušnosti", zejména Židů, jimž hrozilo vyhlazení. Vyjádřil politování nad tím, že diskuse o papeži Pacellim (občanské jméno Pia XII.) se nikdy nekonaly v klidu.

V pondělí hlavní rabín v izraelské Haifě Šear-Jašuv Cohen vyjádřil výhrady nespočetných židů vůči blahořečení Pia XII. Rabín, který byl prvním židovským hodnostářem pozvaným na biskupský synod do Vatikánu, prohlásil, že Pius XII. "nemůže být považován za vzor a nemůže být blahořečen, poněvadž nepozdvihl svůj hlas proti holokaustu".

Benedikt ve svém kázání uvedl, že Pius XII. "často jednal v utajení, protože vzhledem k tehdejší složité historické situaci cítil, že to je jediný prostředek, jak se vyhnout nejhoršímu a jak zachránit co největší počet Židů".

Kongregace pro svatořečení se 8. května vyslovila k "heroičnosti ctností" Pia XII. a nyní je na Benediktu XVI., aby k tomu podepsal dekret. To je nezbytná etapa před samotným blahořečením.
Než však bude spis Pia XII. uzavřen, je třeba ještě potvrdit zázrak, který je k dovršení procesu beatifikace potřebný.