Úřad pro dohled nad jadernými zařízeními ASN označil nehodu nejnižším stupněm nula sedmibodové škály. Také ředitel elektrárny Alain Peckre hovoří o „bezvýznamné“ události. Postižení zaměstnanci mohli po ošetření odejít domů, budou však ještě podrobeni testům.

Začátkem července došlo v Tricastinu k jiné nehodě: kvůli netěsnosti uniklo z přepouštěcího bazénu asi 18 kubických metrů tekutiny obsahující přírodní neobohacený uran. Látky se dostaly do dvou řek, přičemž úřady vše oznámily až s denním zpožděním. Dočasně byl pak v okolí komplexu zakázán rybolov a vodní sporty.

Francie vyrábí v jaderných elektrárnách 80 procent energie. Ročně v nich dojde v průměru k 800 nehodám stupně nula.