Podle jeho názoru není žádný důvod k tomu, aby se principy šaríi nemohly aplikovat při řešení některých případů, svou myšlenku však dále nerozvedl.

V únoru canterburský arcibiskup a primas celé Anglie a Londýna Rowan Williams vyvolal polemiku, když prohlásil, že se zdá být nevyhnutelné zavést ve Velké Británii některé aspekty islámského práva. Podle Williamse mohou být některé části zákona, například pokud jde o manželské či finanční spory, "konstruktivně přizpůsobeny".

Lord Phillips soudí, že není důvod k tomu, aby principy šaríi nebo kteréhokoli jiného náboženského kodexu nemohly být základem pro zprostředkování či alternativní formou řešení sporů. Jasně však prohlásil, že fyzické tresty, jako je bičování nebo kamenování, není možno přijmout.

"Není možné uvažovat o fungování takových tribunálů v naší zemi nebo o těch trestech, které se tam aplikují," uvedl.

"Pokud jde o zákon, řídí se osoby, které žijí v této zemi, anglickým a waleským zákonem a podléhají jurisdikci anglických a waleských soudů," zdůraznil lord Phillips.