Interrupci sice polský zákon v případě znásilnění povoluje, odpor ve společnosti je však proti zákrokům i za takových okolností silný. Dokazuje to skutečnost, že Agata chtěla podstoupit zákrok v Lublinu, kde bydlí. Ve dvou tamních nemocnicích ji ale odmítli přijmout. V jedné se dokonce při jednání dívčiny matky s ředitelem ústavu náhle objevil kněz, který se přimlouval za to, aby dívka dítě porodila.

Matka Agaty se proto obrátila na organizaci pomáhající ženám a rodinám, aby jí byla nápomocná v hledání vhodné nemocnice.

Interrupční zákrok se měl uskutečnit minulý týden ve Varšavě. K překvapení aktérů se ale ke klinice v inkriminovaný den dostavil také kněz s davem lidí protestujících proti přerušení těhotenství. Dívka byla z nemocnice propuštěna, aniž byl zákrok proveden.

„Nevím, jak se ten prelát mohl dozvědět o soukromé proceduře naplánované ve Varšavě. Je jasné, že byly vyzrazeny důvěrné lékařské záznamy a bylo porušeno právo pacienta na soukromí,“ řekla Wanda Nowicová z organizace, jež se snaží Agatino úsilí podpořit.

Matka s dcerou odjely z nemocnice v autě policistů, které požádaly o ochranu. Aktivisté za ochranu života však dorazili i na policejní stanici. Policie ve varšavské části Mokotów později obdržela anonymní upozornění, že nezletilá je k interrupci nucena.