Hamburská radnice uvedla, že se už nebude přijímat žádný odpad z Kampanie, dokud nedostane písemné záruky od italských úřadů, že veškerý odpad bude před vyvezením do Německa prozkoumán, zda není nebezpečný.

Italové ovšem tvrdí, že transport odpadu do Německa bude pokračovat, a v příštím týdnu bude vypraveno hned několik vlaků s odpadky.

V Kampanii není dost skládek, likvidaci odpadu ovládla mafie, která neinvestovala do likvidace, odpad jen vyvážela, mnohdy na nelegální skládky, a veškeré peníze si nechávala.