Prezident Viktor Juščenko a další vysocí činitelé v noci na sobotu 26. dubna - k výbuchu reaktoru došlo v 1:23 hodin - položili květy a zapálili svíce u pomníku obětem Černobylu v Kyjevě, kde se za oběti také sloužila mše.

Smuteční noční vzpomínka se konala i v městečku Slavutič, ležícím 50 kilometrů od místa katastrofy, kde žije značná část bývalých obyvatel a zaměstnanců Černobylu.

OSN přislíbila regionu pomoc

"Černobylská katastrofa se stala celosvětovou. Dodnes postihuje zdraví lidí a životní prostředí," zdůraznilo v prohlášení ukrajinské ministerstvo zdravotnictví.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v pátek 25. dubna slíbil pomoc Spojených národů při rekonstrukci zničeného regionu. V prohlášení k výročí havárie uvedl, že OSN vyhlásila léta 2006 až 2016 za desetiletí rekonstrukce a trvalého rozvoje pro region Černobylu. OSN podle jeho slov v této době udělá pro obnovu regionu vše, co je možné.

Na Ukrajině má 2,3 miliónu lidí přiznáno postavení "trpících následky katastrofy". Od havárie bylo podle ministerstva zdravotnictví operováno 4 400 pacientů, v době katastrofy dětí a dospívajících, kvůli rakovině štítné žlázy, což je patrně nejzjevnější následek ozáření.

Záření stále uniká
Elektrárna, jejíž jeden blok produkoval elektřinu ještě dlouho po havárii, byla definitivně uzavřena v prosinci 2000.
Poškozený reaktor byl hned po výbuchu spěšně zakryt železobetonovým sarkofágem, který však rychle chátrá a konstrukci hrozí zhroucení, navíc už nezachytává radioaktivní záření ze zbytků reaktoru, které nadále více než padesátkrát překračuje přípustné normy.

Stavba nového krytu nad zničeným reaktorem začala před šesti lety, ale kvůli radioaktivitě se protahuje. Stavbaři smějí působit v Čerbnobylu nejvýše tři měsíce.