Benedikt ve svém proslovu připomněl význam Velikonoc a vzkříšení Krista a v této rovině upozornil i na humanitární tragédie ve světě. Poukázal na situaci v některých afrických regionech, jako je rozvleklý konflikt v Dárfúru a v Somálsku, zmínil se i o "těžce zkoušeném" Blízkém východu a o pokračujících válečných událostech v Iráku a také nově o napětí v Tibetu. Vyzval svět k "řešením, která zachovají všeobecné dobro a mír". 

"Jsou to rány lidstva, otevřené a hnisající v každém koutě naší planety. Jakkoli jsou často ignorovány a někdy i úmyslně zamlčovány, jsou to zranění, jež mučí duše i těla našich nesčetných bratří a sester," řekl papež.

Papež udíli požehnání Urbi et Orbi:. Papež udíli požehnání Urbi et Orbifoto: Reuters/Alessandro Bianchi

S narážkou na zataženou deštivou oblohu vyjádřil přesvědčení, že stejně, jak nyní nad temnými mraky září slunce, září i nad lidstvem světlo naděje.

Na závěr svého poselství, které kvůli nepohodě zkrátil, pozdravil papež věřící v 63 jazycích, včetně češtiny a slovenštiny. Obřad přenášely televizní stanice do 67 zemí světa a v přímém přenosu mohli papežovo poselství a požehnání zhlédnout i diváci v České republice.

Nejvyššího představitele římskokatolické církve doprovází na Svatopetrském náměstí pokrytém květy procesí kardinálů a biskupů. Dnešní obřad k Božímu hodu velikonočnímu přenáší řada televizních stanic do 67 zemí světa.

Největší svátek křesťanů 

Boží hod je v křesťanském kalendáři slavností Zmrtvýchvstání Páně, a je tedy největším svátkem křesťanství. Během slavnosti zmrtvýchvstání si křesťanští věřící na celém světě připomínají na základě biblického svědectví vzkříšení ukřižovaného Krista.

Stejně jako v předcházejících letech je i letošní velikonoční poselství pro papeže tradiční příležitostí k zamyšlení nad stavem lidské společnosti a možností vyjádřit znepokojení nad válečnými konflikty, nad sociálními nespravedlnostmi a dalšími neduhy současného světa. Jako obvykle papež také vyjádří přání, aby mezinárodní společenství konečně poznalo mír.

Benedikt XVI. v noci na neděli při velikonoční vigilii ve vatikánské bazilice svatého Petra pokřtil sedm dospělých věřících, mezi nimi i novináře muslimského původu. Liturgii zahájil svěcením ohně jako symbolu světla, a to i duchovního.

Papež se křížové cesty nezúčastnil

Sobotní bohoslužbě předcházela na Velký pátek proslulá křížová cesta se 14 zastaveními v římském Koloseu. Papež, kterému bude v dubnu již 81 let, se do poutě nezapojil, událost ale navzdory nepříznivému počasí sledoval celou z blízkého vrchu Palatina.

Ve čtvrtek Benedikt XVI. posvětil ve svatopetrské bazilice oleje pro nemocné a křižmo pro udělování svátostí, pak v římské bazilice svatého Jana Lateránského předsedal mši na památku poslední večeře Krista s jeho učedníky. Během obřadu umyl nohy 12 kněžím z římské diecéze a připomenul tak Krista, který při poslední večeři umyl nohy apoštolům, aby dal příklad jejich jednání.