Trojice v civilním oblečení byla ve společnosti dalších dvou svých kolegů, když údajně křičeli nacistická hesla Sieg Heil a Heil Hitler doprovázené antisemitskými slogany a pozdravy po vzoru nacistů.

O jejich chování informoval úřady majitel podniku. Skupina mu údajně vyhrožovala, že zařídí uzavření jeho baru, jestliže někomu o jejich jednání poví.

Ministryně vnitra Michele Alliotová-Marie označila chování policistů za nepřijatelné a všechny tři muže nechala uvolnit z funkcí.

Incident bude vyšetřovat disciplinární komise policejního generálního inspektorátu.