Pod unijní průměrem figuruje i Slovensko, tam v lepší rok doufá 28 procent lidí. K pětici nejpesimističtějších se v tomto ohledu kromě Čechů řadí ještě Maďaři (15 procent), Portugalci (19), Němci (20) a Rakušané (21).

S tím, že se jim příští rok naopak život ještě zhorší, nejvíce souhlasí lidé v Maďarsku (37 procent), které následují Češi (27 procent). Pro srovnání například v Dánsku zhoršení života očekávají pouhá dvě procenta lidí, zatímco v dalších skandinávských státech - Švédsku a Finsku - jsou to čtyři procenta dotázaných.

Největší skupina Evropanů - 54 procent - nicméně neočekává ve svém životě žádné významnější změny, tedy ani k lepšímu, ani k horšímu.

Jak Evropané očekávají, že se v roce 2008 zlepší život (v %)
Švédsko
42
Rumunsko
41
Estonsko
39
Řecko
38
Španělsko
37
Irsko
36
Dánsko
35
Francie
35
Británie
35
Lotyšsko
34
Litva
34
Malta
34
Itálie
29
Lucembursko
29
Finsko
29
Polsko
29
Belgie
28
Nizozemí
28
Slovensko
28
Slovinsko
28
Bulharsko
25
Kypr
23
ČR
22
Rakousko
21
Německo
20
Portugalsko
19
Maďarsko
15
průměr EU
30
zdroj: Eurobarometr

Nový Eurobarometr také ukázal, že občané EU mají stále větší obavy z hospodářské situace ve svých zemích a zejména z inflace. Celkově se 48 procenta Evropanů domnívá, že jejich národní hospodářství si stojí dobře, zatímco 49 procent je přesvědčeno o přesném opaku.