Belgií v současnosti zmítá vážná politická krize. V zemi se začátkem června konaly parlamentní volby, dosud se však nepodařilo sestavit novou vládu. Mezi předáky frankofonních a vlámských stran panují rozpory zejména v otázkách institucionálních reforem a poskytnutí více pravomocí regionům.

Belgie je federativní stát, který je rozdělen mezi vlámsky hovořící sever, který je bohatší částí země, a frankofonní jih. Mezi nimi leží Brusel, který je dvojjazyčný. Z přibližně 10,5 miliónu Belgičanů žije 5,9 miliónu ve vlámsky hovořících oblastech a 3,3 miliónu obyvatel ve Valonsku. Asi milion připadá na Brusel. Podle jazyků je rozdělena i politická scéna.

Výzkum rovněž ukázal, že 33 procent Vlámů soudí, že reforma státního uspořádání je nezbytná, zatímco stejný názor mezi Valony zastávají pouhá tři procenta dotázaných.