Topolánek řekl, že Česko by vetovalo pouze snahy oživovat ztroskotanou euroústavu nebo případné pokusy některých států vyjednávat si exkluzivní výjimky z dojednávaných pravidel.

Opakoval českou prioritu, kterou by v nové smlouvě mělo být přenášení pravomocí nejen z národní úrovně na evropskou, ale také naopak. Praha podle něj bude mimo jiné i podporovat nizozemský návrh na posílení kompetencí národních parlamentů. Nezříká se ani polské iniciativy na nové přepočítávání hlasů členských zemí, kterým by se posílila v EU váha středních a menších zemí.

Německo, jež nyní EU předsedá, se chystá na vrcholné schůzce, která v Bruselu začne ve čtvrtek, předložit časový plán a obsahovou orientaci nové smlouvy. Cílem je uvést do pohybu institucionální reformu, která uvízla předloni po odmítnutí euroústavy při referendech ve Francii a v Nizozemsku a která má usnadnit činnost EU rozšířené na 27 členů.