Tolimir (58) býval spolupracovníkem někdejšího velitele bosenskosrbské armády generála Ratka Mladiče, který je stále na útěku před spravedlností, prý za pomoci sítě zorganizované právě Tolimirem. Podobně jako Mladić je obviněn z podílu na etnických čistkách a z dalších válečných zločinů, mimo jiné masakru ve Srebrenici, kde bosenskosrbské jednotky v červenci 1995 povraždily téměř 8000 Muslimů.

Tolimir byl zatčen na bosenskosrbském pomezí při společné operaci srbské a bosenskosrbské policie, do které byly nasazeny i vrtulníky a protiteroristické jednotky.

Na Tolimira, podobně jako na dalších 160 osob podezřelých z válečných zločinů, vydal zatykač ICTY. Až dosud patřil k hrstce podezřelých, kterým se dařilo unikat zatčení. Na seznamu nejhledanějších uprchlíků byl "trojkou" po Mladičovi a bývalém politickém vůdci bosenských Srbů Radovanu Karadžičovi. Za bosenské války v letech 1992 až 1995 měl v generálním štábu bosenskosrbské armády na starosti zpravodajství.

Neschopnost Bělehradu dopadnout Mladiče vedla loni Evropskou unii k rozhodnutí přerušit se Srbskem rozhovory o přidružení, které bývá považováno za předpokoj k plnému členství. Po vytvoření nové, prozápadní vlády má nicméně Bělehrad přislíbeno brzké obnovení rozhovorů, pokud ukáže, že podniká konkrétní kroky k dopadení uprchlíků před haagským tribunálem.