"Jsme proti vládní politice, která snižuje práva pracujících," uvedl představitel největší místní odborové ústředny GCPW.

Odbory, které zastupují na 700 000 pracujících, věří, že ve státním zdravotnictví, školství a vládních úřadech ustane práce celý den. Lisabonské metro a další městská doprava přestala fungovat. Do protestu se podle odborů zapojili někteří zaměstnanci v soukromém sektoru.

Socialistická vláda ve snaze upravit deficit státního rozpočtu dle kritérií EU zavedla reformy, které snižují výhody hlavně pro veřejný sektor. Snížila státní výdaje například omezením důchodů a zvýšením důchodového věku.