"Přistoupení ČR do schengenského prostoru představuje jednu z důležitých vládních priorit a pro naše občany bude znamenat volné překračování hranic v Evropě, což jim samozřejmě zjednoduší jejich cestování v rámci kontinentu," řekl český ministr vnitra Ivan Langer.  

Takzvaný balíček SISone4all je softwarovým řešením, které navrhlo Portugalsko a které umožní připojení nových členských států EU ke stávajícímu Schengenskému informačnímu systému (SIS I). Praha zahájí jeho zkušební provoz v dubnu a chce být připravena používat jej od 1. září.

Langer upřesnil, že v příštích měsících se uskuteční nejméně další tři konzultativní schůzky na úrovni ministrů a že konečné rozhodnutí o spuštění systému s rozšířeným počtem zemí má padnout začátkem prosince. Ministr nevidí žádné překážky, které by mohly zabránit splnění českého harmonogramu příprav.

Stejný optimismus vyjádřil Langer ohledně ostatních účastnických zemí, jejichž ministři na schůze informovali o aktuálním stavu příprav v jejich zemích. Ministr Langer vyzdvihl, že se splněním harmonogramu nyní počítá i Slovensko, které ještě nedávno připouštělo některé problémy. V případě potřeby je ČR  připravena Slovensku technicky pomoci.

Původně se Česko a další země, které vstoupily do EU v roce 2004, měly napojit na novou policejní databázi, Schengenský informační systém SIS II. Vzhledem ke zpožděním ve vývoji SIS II však byl nakonec přijat návrh Portugalska rozšířit přechodně stávající databázi SIS I o "nováčky".