Papež v dokumentu potvrdil, že na úřadě rozvedeným či znovu sezdaným katolíkům bude zapovězen přístup k svatému přijímání, jestliže zánik jejich manželství nebyl potvrzen církví, a pokud se nezaváží, že s novým partnerem budou žít "jako přátelé, jako bratři a sestry".

Papež znovu potvrdil odmítavý postoj katolické církve k interrupcím, eutanazii a homosexuálním svazkům. Benedikt XVI. znovu zdůraznil hodnoty lidského života od jeho početí až do jeho přirozeného konce, rodiny založené na manželství mezi mužem a ženou i svobodu výchovy dětí. Papež řekl, že politici a zákonodárci mají "závažnou odpovědnost vůči společnosti" v souvislosti s obhajobou těchto neoddiskutovatelných základních hodnot.

Jeho výzva přichází v době, kdy návrh zákona uznávajícího svazek společně žijících osob, včetně homosexuálů, hluboce rozděluje vládní středolevou koalici v silně katolické Itálii a kdy se některé země zabývají otázkou, jakým způsobem zajistit důstojný odchod ze života smrtelně nemocným a trpícím osobám.