ČR porušuje podle něj pravidla vnitřního trhu EU. Podle českých zákonů musí být každý lékař a zubní lékař působící v ČR členem České lékařské komory nebo stomatologické komory, a platí to i pro cizince. Jinak v ČR nemohou působit. A právě to je podle soudu proti zákonům EU, podle ní by lékařům a zubním lékařům mělo stačit osvědčení úřadů domovské země.

"Česká republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí... o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů lékařů a zubních lékařů... (pro) usnadnění... výkonu práva usazování a volného pohyb služeb, nesplnila (své) povinnosti",  rozhodl senát Soudního dvora a uložil ČR uhradit náklady celého řízení.

ČR měla převést příslušné směrnice do českého práva k 1. květnu 2004, tedy do svého vstupu do EU. Nápravu měl zjednat zákon o lékařských komorách, který však loni v červnu prezident Václav Klaus vetoval spolu s celým zákonem o péči o zdraví.

Technicky vzato ESD vynesl ve čtvrtek dva verdikty - jeden se týká lékařů a druhý zubařů - ale oba jsou prakticky totožné. Tím, že dal soud komisi za pravdu, automaticky vyzval ČR k nápravě situace.