Paster byl povolán v rámci částečné mobilizace záložníků, k níž vedení země sáhlo kvůli libanonské krizi. Právě do Libanonu ale Paster odmítl jít s odůvodněním, že se nechce podílet na zabíjení civilistů. Své rozhodnutí dojel osobně sdělit důstojníkům na určenou základnu.

"Vnímáme jakékoli odmítání jako maximálně závažné," uvedla armáda ve svém prohlášení. "Drtivá většina záložníků povolávacího rozkazu uposlechla. V tomto ojedinělém případě však byla cynicky zneužita hodnost - od důstojníků se očekává, že budou svým vojákům příkladem."

V Izraeli došlo v uplynulých letech již několikrát ke kampani za odmítnutí sloužit na palestinských okupovaných územích. Většinou šlo o početně nevýznamné akce; v zemi, kde je služba v armádě stále vnímána jako nedílná součást občanství, však výzvy měly značný psychologický dopad a vyvolaly ostré debaty.