Za poslední dva měsíce se podle Save the Children v Madáji pokusilo zabít minimálně šest dětí nebo dospívajících a dalších sedm mladých lidí. Nejmladší dívce bylo 12 let. Zástupci nevládní organizace přitom poukazují na to, že před začátkem obléhání města vládními jednotkami k ničemu takovému nedocházelo.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Lidovci jako možný jazýček na vahách

Podle místní učitelky jménem Rula jsou děti zoufalou situací ve městě těžce poznamenané. „Kreslí obrázky dětí zabitých ve válce, tanků nebo obléhání a nedostatku jídla,“ cituje ji zpráva Save the Children. „Jsou psychicky na dně a unavené. Vůbec nereagují na různé aktivity, které s nimi podnikáme, například když zpíváme. Nesmějí se jako dřív,“ vypověděla učitelka. Děti podle ní trpí podvýživou a mají potíže s trávením i toho mála jídla, které mají k dispozici.

Stovky lidí podle organizace „trpí psychickými problémy a duševními chorobami, včetně těžkých depresí a paranoie, často způsobenými nebo zhoršenými kvůli podmínkám, ve kterých žijí“.

Chybí zdravotní péče

Děti ve městě Madájá trpí rovněž nedostatkem základní zdravotní péče.

„Trpí infekcemi trávicího traktu a chorobami, jako je meningitida,” uvedla Rula a dodala: „Nepotřebujeme soucit, ale pomoc v téhle krizi.”

O šíření vážné meningitidy informují i nevládní organizace. V obléhaném městě neexistuje pro takto postižené pacienty žádná možnost léčby.

„Dlouhé obléhání Madáje a dalších měst si vybírá daň v lidských myslích i na jejich tělech,“ uvedla Sonia Khushová, která má v Save the Children na starosti oblast Sýrie.