„Islám zakazuje vzít nevinnému život,“ uvedl velký šejk v nočním poselství. Dodal, že upálením pilota Maáze Kasásby porušili zákaz znetvořovat těla, který v islámu platí i za války. Podle něj si radikálové zaslouží trest smrti ukřižováním nebo useknutí paží.

Upálení odsoudil i předseda mezinárodní Organizace pro islámskou spolupráci, která sdružuje 57 muslimských zemí. Podle Ijáda Madamiho jde o „naprostou neúctu k právům zajatců, kterou vyhlašuje islám, stejně jako ke standardům lidské morálky za války”. Dodal, že je smutný, když vidí hloubku problému v některých částech Blízkého východu a i „intelektuální úpadek, politickou rozdrobenost a zneužití islámu, velkého náboženství milosti“.

Brutální akt odsoudili představitelé většiny zemí Perského zálivu včetně Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kuvajtu a Kataru.

Jordánský politik Muhammad Rusan uvedl, že i lidi, kteří zacházejí s násilím, by nemuseli unést, kdyby viděli bolest muže upalovaného k smrti. Rozběsněn brutalitou křičel v televizním projevu. „Použijme stejné metody na ně. Zabíjejme jejich děti. Zabíjejme jejich ženy.“