"Přátelé Země Blízkého východu vyzývají úřady v oblasti, aby zakázaly křtění na dolním toku Jordánu, dokud se kvalita vody nedostane na standardní úroveň," uvádí se v prohlášení aktivistů. Křtění je spojeno nejen s poléváním vody, ale často i s ponořením celého těla, což představuje pro zúčastněné zdravotní riziko.

Dolní tok Jordánu podle aktivistů trpí dlouhodobě nepromyšleným hospodařením s vodou, kdy k řece přiléhající země - Izrael, Sýrie a Jordánsko - využívají její vodu k hospodářským a jiným účelů a zároveň tok nedostatečně chrání před znečišťováním.

Izrael i Jordánsko si dělají nárok na to, že právě na jejich území leží skutečné místo, kde byl Ježíš Nazaretský pokřtěn Janem Křtitelem, který tak symbolicky očišťoval své následovníky v očích Božích.