Mnohým rodinám utíkajícím před násilím a výhružkami se nedaří najít nový domov. Na konci roku žije 75 000 dětí v táborech nebo dočasných příbytcích. Patří k těm šťastnějším, 1350 dětí bylo letos zadrženo úřady a stovky se jich staly obětí násilí.
V Iráku 760 000 dětí, které by měly navštěvovat první stupeň, ve škole chybí. Jen 28 procent sedmnáctiletých složilo závěrečné zkoušky na střední škole.

Děti trpí také nedostatkem lékařské péče, zejména v odlehlých oblastech, kam utíkají rodiny před násilím. Mimo Bagdád má jen dvacet procent měst fungující kanalizaci a často se nedostává pitná voda. "Děti platí příliš vysokou cenu," uvedl Roger Wright, který má v Unicefu na starosti Irák.

Situace se mírně zlepšuje

Přesto se podle Unicefu situace v roce 2007 mírně zlepšila, neboť se podařilo očkovat čtyři milióny dětí proti obrně, tři milióny dětí proti spalničkám a humanitární organizace poskytla půl miliónu lidí, kteří v Iráku opustili své domovy, ale neodešli do zahraničí, zdravotní pomoc, pitnou vodu a přístřeší. Je to však jen čtvrtina z potřebných. V Iráku jsou přes dva milióny lidí, kteří opustily své domovy a více než dva a čtvrt miliónu jich uteklo do zahraničí.

Skutečnost, že se americké armádě podařilo letos na podzim výrazně snížit počet útoků, však dává naději na zlepšení situace. Bezpečnost v Iráku se zvýšila, podle vrchního velitele americké armády v Iráku Davida Petraeuse je počet útoků v Iráku nejnižší za 2,5 roku. V prosinci zatím zemřelo při násilných tocích 536 Iráčanů, zatímco loni jich bylo přes 2300.