"U příležitosti narození velkého proroka (Mohameda) a Kristovy smrti oznamuji, že íránská vláda a íránský lid - kteří mají veškerou moc námořníky soudit - všem patnácti odpustili. Tato milost je darem britskému lidu," řekl Ahmadínežád.

Na svobodu se dostanou až ve čtvrtek, což sdělil nejmenovaný íránský diplomat v Londýně, i když volní měli být okamžitě po skončení Ahmadínežádova vystoupení.

"Po této schůzce budou volní. Pak se budou moci vrátit ke svým rodinám," řekl prezident a dodal: "Zároveň žádám britského premiéra Blaira, aby těchto 15 lidí nepostavil před soud kvůli tomu, že se přiznali, že vnikli do íránských teritoriálních vod." Íránská televize odvysílala záznamy několik přiznání Britů. [celá zpráva]

Británie stále trvá na tom, že britští námořníci z lodi HMS Cornwall byli v mezinárodních vodách. Írán je chtěl původně soudit [celá zpráva] a dokonce jim hrozil smrtí, postupně však svůj postoj zjemňoval. [celá zpráva]

Podle Ahmadánežáda vnikli Britové 23. března do íránských výsostných vod. [celá zpráva] Na tiskové konferenci současně vyznamenal tři velitele, kteří Brity dopadli.

Britská mapa oblasti, podle Íránců leží hranice výsostných vod více na západ. Mapa: PRÁVO/ti

Problém může tkvět v tom, že hranice iránských a mezinárodních vod není v oblasti Perského zálivu přesně stanovena. Místo, kde se nacházeli britští námořníci, bylo podle britských map v mezinárodních vodách, podle íránských ale ne.

Kritika USA a Izraele

Ahmadínežád ve svém projevu také kritizoval americkou invazi do Iráku a Izrael za válku v Libanonu. Tyto země podle něj stojí za vším "špatným a destruktivním" ve světě.

Útok na Irák podle něm byl podniknut na základě mylných předpokladů, že má zbraně hromadného ničení, přesto v něm "okupační síly stále zůstávají a lidé tam jsou stále zabíjeni."