Dosavadní americké zákony výslovně zakazují imigračním úředníkům brát při udělování pobytových práv ohled na rozsah benefitů hrazených z veřejných prostředků.

V návrhu směrnice se uvádí, že "lidé bez občanství, kteří pobírají dávky, nejsou soběstační a spoléhají se na vládu USA. Rozdělování benefitů z veřejných prostředků je hrazeno z peněz daňových poplatníků a může být pobídkou imigrace cizinců do USA".

Pokud nové nařízení nabude platnost, zasáhne podle agentury Reuters mnoho lidí. Z osob, které v roce 2016 získaly pobytové právo, pobíralo dávky téměř 400 tisíc lidí. Kontroloři by zkoumali, zda osoba žádající o trvalý pobyt dostává potravinové lístky, zda využívá podporu pro předškolní děti nebo subvence zdravotního pojištění.