Stržení sochy v Durhamu aktivisté označili za „nouzový protest“. Na akci se podíleli zástupci několika levicových a protifašistických hnutí. Už v roce 2015 na sochu nastříkali sprejem nápis odsuzující násilí na černoších.

Demonstrant kope do strežené sochy konfederačního vojáka.

Demonstrant kope do stržené sochy konfederačního vojáka.

FOTO: Casey Toth, ČTK/AP

Soše přivázali ke krku provaz a strhli ji k zemi v 19:15 místního času. Stála na žulovém podstavci, kde stálo: „Na paměť kluků, kteří oblékali šedou.“ Konfederační vojáci měli šedé uniformy, zatímco za Sever bojovali modrokabátníci. Na jedné straně podstavce byla vytesána i konfederační vlajka.

Do stržené pokroucené sochy s ohnutýma nohama aktivisté kopali a skákali po ní, uvedl list The Washington Post.

Stržená socha konfederačního vojáka v Durhamu

Stržená socha konfederačního vojáka v Durhamu

FOTO: Reuters

Demokratický Guvernér Roy Cooper akci odsoudil. „Rasismus a vražedné násilí v Charlottesville je nepřijatelné, ale je tu lepší způsob než odstraňovat monumenty.“

V Severní Karolíně zákon z roku 2015 zakazuje odstranit jakýkoli památník na veřejném prostranství, který „připomíná událost, osoby nebo vojáky, kteří jsou součástí historie Severní Karolíny“.

Claire Meddocková stojí na stržené soše konfederačního vojáka.

Claire Meddocková stojí na stržené soše konfederačního vojáka.

FOTO: Jonathan Drew, ČTK/AP

V posledních letech v USA sílí tlak na odstranění soch připomínajících Konfederaci i jejích vlajek, protože byla pro zachování otrokářství a neuznávala rovnost ras.