Poslední kapitola strastiplné odysey tohoto nyní jedenačtyřicetiletého muže však ještě není uzavřena. Na moři totiž původně nebyl sám. Jeho mladší kamarád, Mexičan, zemřel po několika týdnech plavby. Prý proto, že odmítal dále jíst syrové maso ryb, ptáků a želv. Kvůli jeho smrti se pozůstalí s Alvarengem soudí o milión dolarů (asi 25 miliónů korun): obviňují ho totiž, že Ezequiela Córdobu snědl, aby přežil.

V knize nazvané Salvador, kterou napsal americký novinář Jonathan Franklin, se čtenáři mimo jiné dozvědí, že prvních několik týdnů pili trosečníci krev racků a želv či vlastní moč. Až později se Alvarenga naučil chytat dešťovou vodu, kterou uchovával ve více než 70 plastových lahvích nalezených v oceánu.

Trosečník José Salvador Alvarenga

Alvarenga je přesvědčen, že by nepřežil, kdyby neměl 15 let zkušeností, které získal jako rybář na moři. Modlil se také k Bohu, aby ho nenechal umřít hlady. Několikrát prý pomýšlel na sebevraždu. Své zážitky se rozhodl vyprávět proto, aby dal lidem sílu s psychickými problémy bojovat.

Kniha má být inspirací

"Pokud jen jediný člověk s depresemi nespáchá sebevraždu díky přečtení mého příběhu, budu považovat knihu za úspěch," řekl agentuře EFE salvadorský trosečník.

Osudným dnem v životě Alvarengy byl 17. listopad 2012, kdy vyplul na své bárce z mexického pobřeží státu Chiapas na lov žraloků. Zaskočila ho ale bouře, v níž se mu porouchal motor, a tak se jeho loďka ocitla daleko od pevniny v Tichém oceánu. Až v lednu 2014 ho moře vyplavilo na téměř 13 000 kilometrů vzdáleném atolu Ebon, který je součástí Marshallových ostrovů.

Mnozí Alvarengovi nevěří, že přežil v oceánu tolik měsíců. Také novinář Franklin prý měl zpočátku pochybnosti o pravdivosti příběhu. Ty se ale rozplynuly, čím více se Salvadořanem mluvil a poznával jeho samotného i jeho přátele a známé.