„Vezmeme oxid uhličitý, tedy odpadní látku vznikající při spalování, a tento proces převrátíme, takže získáme užitečné palivo,“ vysvětlil Adam Rondinon z americké Národní laboratoře Oak Ridge na jejím webu.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Metoda využívá složitou elektrochemickou reakci miniaturních částic uhlíku, mědi, dusíku a elektřiny. Postup spočívá ve vkládání nanočástic mědi do dusíkem potažených uhlíkových materiálů. Výsledkem je etanol v koncentraci 63 procent. Běžně přitom při podobných reakcích vzniká různorodá směs látek v malé koncentraci, stojí dále na stránkách laboratoře Oak Ridge.

„Poněkud náhoda”

„Poněkud náhodou jsme našli materiál, který takto funguje. Snažili jsme se dospět k prvnímu kroku reakce, ale pak jsme zjistili, že ten katalyzátor (látka ovlivňující chemickou reakci - pozn. red.) celou reakci zajistí sám,“ uvedl dále Rondinon.

Vědci přitom předpokládali, že v několika krocích získají metanol. „Etanol byl překvapení. Je extrémně složité získat prostřednictvím jediného katalyzátoru v jediném kroku z oxidu uhličitého etanol,“ vysvětlil ještě Rondinon.

Reakce probíhá ve vodě při pokojové teplotě. To této technologii předznamenává široké využití. Například uskladnění energie získané z větrných či slunečních elektráren.Výzkumník Adam Rondinon z Národní laboratoře Oak Ridge

Samotný proces přeměny oxidu uhličitého na etanol není nový. Až doposud to ale věda uměla jen s použitím velkého množství drahých kovů, jako je platina. Nová metoda ale využívá částečky o velikosti 50 až 80 nanometrů. Nanometr je miliardtina metru, tedy miliontina milimetru. Elektřina, uhlík, měď i dusík jsou přitom snadno dostupné výchozí suroviny.

„Využitím běžných materiálů a jejich kombinací s nanotechnologií jsme přišli na to, jak s omezenou vedlejší reakcí dospět tam, kam jsme chtěli. Reakce probíhá ve vodě při pokojové teplotě. To této technologii předznamenává široké využití. Například uskladnění energie získané z větrných či slunečních elektráren. Takový proces vám umožní využít přídavný přebytek elektřiny k získání a uchovávání etanolu,“ shrnul Rondinon hlavní přínos objevu jeho týmu.