Hlavní obsah
Jistič u elektroměru Foto: Milan Malíček, Právo

Cena elektřiny je tvořena dvěma částmi - regulovanou a neregulovanou. Regulovanou část stanoví Energetický regulační úřad (ERÚ) a její výše je platná vždy celý kalendářní rok. Neregulovanou část stanovují jednotliví dodavatelé a mohou ji během roku měnit.

Jistič u elektroměru Foto: Milan Malíček, Právo
Cena elektřiny

Regulovaná část se na celkové ceně podílí více než polovinou. Skládá se z poplatku za rezervovaný příkon podle velikosti jističe, poplatku za systémové služby, příspěvku na obnovitelné zdroje a poplatek operátorovi trhu.

Poplatek za rezervovaný příkon znamená, že provozovatel soustavy rezervuje podle velikosti jističe určitý příkon. Jistič bývá nastaven tak, aby mohly být všechny spotřebiče v domácnosti zapnuté najednou, přestože takový případ není příliš reálný. Poplatek se platí i při nulové spotřebě elektřiny.

Systémové služby  jsou činnosti, které vykonává provozovatel české přenosové soustavy ČEPS. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.

Příspěvek na obnovitelné zdroje, kterým je podporována hlavně výroba ve fotovoltaických elektrárnách, je zastropován na 495 Kč bez DPH (asi 600 Kč s DPH) za spotřebovanou megawatthodinu. Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje 2 megawatthodiny, tak měsíčně na obnovitelné zdroje přispívá zhruba stokorunou.

Poplatek operátorovi trhu je platba za činnost státní společnosti OTE, která má na starosti hlavně organizaci krátkodobého trhu s plynem a elektřinou a zpracovávání bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny.

Neregulovaná část tvoří necelou polovinu výsledné ceny. Skládá se ze samotné ceny silové elektřiny a z pevné ceny za měsíc.

Cena silové elektřiny, kterou stanoví dodavatelé, je v zásadě jedinou položkou, kterou mohou odběratelé ovlivnit - když zvolí jiného, levnějšího dodavatele. Výsledná cena ale může být ovlivněna například vstupními bonusy, které platí jen jednorázově, nebo nutností fixace ceny na delší období spojené s nutností podpisu několikaleté smlouvy s dodavatelem. Při výběru dodavatele je tak dobré nesledovat pouze jednotkovou výši silové elektřiny, ale vzít v potaz všechny další aspekty.

Pevná cena za měsíc je poplatek za existenci odběrného místa.

K ceně je ještě třeba připočíst daň z elektřiny, která ale činí zanedbatelných 34 korun za odebranou megawatthodinu, tedy asi tři haléře za kilowatthodinu. Při roční spotřebě 2 megawatthodin tak měsíčně na této dani spotřebitelé zaplatí méně než 6 Kč.

V roce 2016 je celková cena elektřiny podobná jako loni. Ceny silové elektřiny na burze klesaly, na druhou stranu se více platí za regulovanou část.

 Od roku 2017 velká změna

Od roku 2017 však může dojít k výrazným změnám. Energetický regulační úřad (ERÚ) představil novou tarifní strukturu, která by měla zohledňovat velikost hlavního jističe. To označuje jako férové. V současné podobě by návrh ERÚ znamenal dramatické zvýšení cen elektřiny pro lidi s malou spotřebou a chataře.

Je ale třeba říci, že předsedkyně ERÚ Alena Vitásková uvedla, že současný návrh se pravděpodobně změní, a to na základě toho, jak se k němu postaví veřejnost.

„Budou-li zásadní výhrady k tarifům s nejnižší spotřebou, což očekávám, budeme je upravovat,“ řekla Vitásková.

Lidé se k návrhu ERÚ mohou vyjádřit do konce června 2016. Pokud se pravděpodobné změny lidem podaří prosadit, budou ale muset ti s vyšší spotřebou počítat, že si připlatí, aby výpadek příjmů za ty, kteří spotřebují málo, vyrovnali.

 Vyzkoušejte kalkulátor

ERÚ na stránce www.novatarifnistruktura.cz provozuje kalkulátor, který ukazuje, jak by se ceny tomu kterému uživateli od příštího roku při zachování navrženého nového modelu změnily.

Podle kalkulátoru chatař, který nyní používá sazbu D01d, má jistič 3x16A a ročně spotřebuje 1000 kilowatthodin elektřiny, za letošní rok zaplatí u společnosti ČEZ s běžným tarifem necelých šest tisíc korun.

Při novém účtování by ovšem platil o 1600 Kč, tedy o 27 procent více. Měsíčně by jej tak tento tarif vyšel o více než sto korun dráže než nyní.

Chalupář s jističem 3x25A a distribuční sazbou D02d se spotřebou 300 kilowatthodin ročně, by nyní zaplatil asi 3500 korun, ovšem podle nových sazeb by to bylo o 4400 Kč, tedy 125 procent více.

Naopak domácnost v bytě, která používá sazbu D01d a instalovaný jistič 1x20A a ročně spotřebuje 1000 kilowatthodin, by oproti současným cenám ročně ušetřila asi 370 korun.

Rodina žijící v bytě s tarifem D02d, jističem 1x25A a spotřebou 2000 kilowatthodin ročně by za rok ušetřila přes 1600 korun, tedy 16 procent.

Zdůvodnění změn

ERÚ změny na svých webových stránkách zdůvodňuje takto:

Energetika prochází významnou transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační“. Její hlavní charakteristikou je podle ERÚ rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti.

Tento trend má zásadní vliv na změnu využití existujících energetických sítí a bude jej mít bezesporu i nadále. Již dnes musíme počítat s dodatečnými náklady na přizpůsobení se novým potřebám decentralizované výroby tak, abychom byli schopni zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy s nepřetržitou dodávkou elektřiny v požadovaném množství a kvalitě pro všechny uživatele systému.

Nutnost změny

V současné době je zpoplatnění služeb sítí v elektroenergetice založeno na principech, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Hlavním důvodem je, že podstatná část nákladů na zajištění těchto služeb má charakter fixních nákladů nezávislých na odběru elektřiny, avšak od zákazníků je tato fixní část nákladů vybírána v závislosti na velikosti jejich odběru. Je zřejmé, že pokles odběru nevyvolává pokles těchto nákladů. Celý systém musí být nepřetržitě schopen uspokojit okamžitou potřebu všech uživatelů k němu připojených.

Chceme-li poskytnout spotřebitelům elektřiny dlouhodobě udržitelné podmínky a korektní investiční signály pro realizaci jejich podnikatelských záměrů, včetně výstavby vlastních výrobních zdrojů, je nezbytné výrazně upravit stávající tarifní systém v elektroenergetice. Pokud bychom tak neučinili, budeme čelit obrovským křížovým subvencím mezi kategoriemi spotřebitelů elektřiny a skrytým dotacím decentrálních výroben, které jsou sociálně neobhajitelné.

 

Nový jednodušší systém 

Při tvorbě nové tarifní struktury sledoval ERÚ několik hlavních cílů, především to, aby jednotlivé složky regulované ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí.

Nový tarifní systém bude dále vytvářet podmínky pro stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni a bude motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti. Nový tarifní systém také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal.

Zároveň bude nový tarifní systém pro zákazníky jednodušší, spravedlivější a flexibilnější z pohledu schopnosti reagovat na nové požadavky zákazníků, obchodníků a výrobců elektřiny i nových technologií.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků