Loni v září se ozónová díra nad Antarktidou oproti roku 2000 zmenšila asi o sedminu, tedy téměř o 3,9 miliónu kilometrů čtverečních.

„Je to velké překvapení. Nečekala jsem, že se ozónová vrstva začne zacelovat tak rychle,“ napsala v závěrech studie publikované v odborném magazínu Science vedoucí výzkumného týmu Susan Solomonová z Massachusettského technologického institutu.

Podle serveru to dokazuje, že globální snahy o zlepšení životního prostředí mohou fungovat. Může to posloužit jako vzor pro to, jak by mohlo lidstvo bojovat s problémem klimatických změn, který se zhoršuje exponenciálně, dodala badatelka.

Zjištění amerických vědců nicméně neznamenají, že je slunění bez ochranných opalovacích krémů s UV filtrem bezpečné. Současným tempem by se mohla ozónová díra úplně zacelit nejdříve za třicet let.

Rakovina kůže i očí

Toho, že se s ozónovou dírou něco děje, si začali vědci všímat v 50. letech minulého století. V 70. letech bylo prokázáno, že za to můžou chlor-fluorované uhlovodíky včetně jejich nejznámější podskupiny – freonů. Ty byly masově používány v chladicích zařízeních, sprejích a dalších průmyslových výrobcích.

V roce 1987 ale 196 zemí světa podepsalo Montrealský protokol zakazující produkci 96 chemických látek.

Postupné narušování tloušťky ozónové díry vedlo podle odborníků k růstu rakovinných, kožních a očních onemocnění i k dalším negativním důsledkům.

Výzkum Solomonové se rozchází s rekordní velikostí ozónové díry v říjnu 2015. Vědci jsou ale přesvědčeni o tom, že za tímto zvětšením je sopečná aktivita, kdy se do ovzduší dostalo velké množství vulkanické síry. To přispělo k tvorbě polárních stratosférických oblaků, v nichž dochází k chemickým reakcím, vedoucím ke štěpení ozónu.